ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տեղեկատվություն՝ դիմում ներկայացրած անձանց մասին

03 սեպտեմբեր 2018
Տեղեկատվություն` թափուր պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված կամ չնշանակված անձանց մասին
Բեռնել
Ետ գնալ