ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արմավիրի մարզի Լեռնագոգ գյուղում անցկացվեց «Սպորտլանդիա-2015» մարզական մասսայական միջոցառումը

11 հունիս 2015

Ետ գնալ