ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Թափուր պաշտոններ

1.Մասսայական սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության քաղաքականության վարչության պետ (պաշտոնի ծածկագիր՝ 32-2.1-7)