ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նախարարին կից հասարակական խորհուրդ

Ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 52 արձանագրային որոշման 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետի և համաձայն հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հուլիսի 12-ի N 825-Ն որոշման N 1 հավելվածի 14.2-րդ կետի ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարին կից հասարակական խորհուրդ: