ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հերթագրված քաղաքացիների ցանկ

2017 թվականի դեկտեմբեր ամսին ընդունելության համար հերթագրվել է 3 քաղաքացի

Հ/Հ

Քաղաքացու

անուն-ազգանունը

Ընդունելության ընթացքում քաղաքացիների կողմից բարձրացված հարցերի բնույթը

1.

Արմեն Բուդոյան

Անձնական միջոցներով վերակառուցված մարզադահլիճը մարզագույքով համալրելու աջակցության խնդրանք

2.

Լիանա Կարապետյան

Նախարարին ներկայացրել է Արզական համայնքի հանրակրթական դպրոցի մարզադահլիճի շենքային և գոյւքային պայմանները

3.

Պետրոս Կարապետյան

Ուսման վարձավճարի հետ կապված թյուրիմացությունը և ավարտական վկայականը ստանալուն աջակցելու խնդրանք