ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվետվություններ /տեղեկանքներ/վիճակագրություն

Տեղեկատվություն՝ ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության հաշվեկշռում հաշվառված տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ
Բեռնել
Ամփոփ տեղեկատվություն` «Երիտասարդ ընտանիքին՝ մատչելի բնակարան» պետական նպատակային ծրագրի վերաբերյալ
Բեռնել
Տեղեկատվություն՝ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 2015 թվականի դիմումների ու հարցումների վերաբերյալ
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՆՔ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱԴԱՇՏԵՐԻ, ԼԵՌՆԱԴԱՀՈՒԿԱՅԻՆ ՍԱՀՈՒՂԻՆԵՐԻ, ՍԱՌՑԱԴԱՇՏԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՆՔ - ՍԵՂՄՆԱԳԻՐ՝ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից ՀՀ կառավարության 2015 թվականի գերակա խնդիրների և գործունեության միջոցառումների ծրագրի իրականացման արդյունքների մասին
Բեռնել Բեռնել Բեռնել
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ 2015 թվականին կատարված աշխատանքների ու իրականացված ծրագրերի մասին
Բեռնել Բեռնել Բեռնել Բեռնել Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՆՔ` 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Բեռնել
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ 2014 թվականի մայիս ամսվանից մինչև 2015 թվականի մայիս ամիս ընկած ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների մասին
Բեռնել Բեռնել Բեռնել Բեռնել Բեռնել
Տեղեկատվություն՝ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 2014 թվականի դիմումների ու հարցումների վերաբերյալ 
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՆՔ - ՍԵՂՄՆԱԳԻՐ՝ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից ՀՀ կառավարության 2014 թվականի գերակա խնդիրների և գործունեության միջոցառումների ծրագրի իրականացման 2-րդ կիսամյակի արդյունքների մասին
Բեռնել