ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվետվություններ /տեղեկանքներ/վիճակագրություն

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից 2017 թվականի երրորդ և չորրորդ եռամսյակում առցանց դրամաշնորհային համակարգով հասարակական կազմակերպություններին տրամադրված դրամաշնորհային «Հանուն առողջության հակածխախոտային հանրային քարոզարշավ» և «Հռետորական հմտությունների զարգացման դասընթաց Չարենցավանի երիտասարդների համար» ծրագրերի իրականցման մասին
Բեռնել Բեռնել
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ««Ստեղծարար տնտեսության մեջ երիտասարդների զբաղվածության ներուժը և զարգացման հեռանկարները» հետազոտություն» ծրագրի վերաբերյալ
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից 2017 թվականի երրորդ և չորրորդ եռամսյակում առցանց դրամաշնորհային համակարգով հասարարակական կազմակերպություններին տրամադրված դրամաշնորհային «Ազգային քաղաքացիական դպրոց», «Մարկետինգ և բիզնես», «Հետազոտական դպրոց» ավարտված ծրագրերի իրականացման մասին
Բեռնել Բեռնել Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից 2017 թվականի երրորդ և չորրորդ եռամսյակում առցանց դրամաշնորհային համակարգով հասարակական կազմակերպություններին տրամադրված դրամաշնորհային «Սիրիահայ երիտասարդների ինտեգրումը Հայաստանում՝ մասնագիտական կողմնորոշման և զբաղվածության միջոցով», «Առաջին բուժօգնության աշնանային դպրոց», «Հող, ջուր, կրակ և գաղտնիքներ-2017» սիմպոզիում», «Մարզային առաջնորդարան», «Բիզնեսի նոր սկիզբ», «Առողջ մարմին, առողջ հոգի-2» ծրագրերի իրականացման մասին
Բեռնել Բեռնել Բեռնել Բեռնել Բեռնել Բեռնել
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀՀ 2017 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք Չարենցավանի երիտասարդների գիտելիքների մրցարշավ ընդդեմ թրաֆիքինգի, www.antitrafficking.am կայքի «Պահպանում և թարմացում» ծրագրի կատարման վերաբերյալ
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից 2017 թվականի երրորդ և չորրորդ եռամսյակում առցանց դրամաշնորհային համակարգով հասարակական կազմակերպություններին տրամադրված դրամաշնորհային «Մարտունակ երիտասարդ, հզոր բանակ», «Միասնության գավաթ» և «Երիտասարդության զբաղվածության ապահովման գրավականները» ավարտված ծրագրերի իրականացման մասին
Բեռնել Բեռնել Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից 2017 թվականի երրորդ և չորրորդ եռամսյակում առցանց դրամաշնորհային համակարգով հասարակական կազմակերպություններին տրամադրված դրամաշնորհային «Ինտերնետ շոփ», «Միջսահմանային կյանք» և «Չարենցավանի երանգները» ավարտված ծրագրերի իրականացման մասին 
Բեռնել Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող2017-2019 թվականների գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» № 483-Ն որոշման 4-րդ կետի 1-ին ենթակետի կատարման վերաբերյալ
Բեռնել
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ Հայաստանի Հանրապետության մարզերում գործող մանկապատանեկան մարզադպրոցների մասին (2017 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ)
Բեռնել
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` Հայաստանի Հանրապետության մանկապատանեկան մարզադպրոցների մասին (2017 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ)
Բեռնել