ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվետվություններ /տեղեկանքներ/վիճակագրություն

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` Երևան քաղաքի մանկապատանեկան մարզադպրոցների վերաբերյալ (2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ)
Բեռնել
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` 2017 թվականին ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության մասսայական սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության քաղաքականության վարչության կողմից կատարված աշխատանքների մասին
Բեռնել
Տեղեկատվություն՝ ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աշխատակիցների 2017 թվականին ստացած պարգևավճարների մասին
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՆՔ` Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի փետրվարի 2-ի № 02/14.4/1986-18 հանձնարարականի կատարման վերաբերյալ
Բեռնել
Տեղեկատվություն՝ Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 2017 թվականի դիմումների ու հարցումների վերաբերյալ
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՆՔ՝ 2017 թվականի գերակա խնդիրների և միջոցառումների ծրագրի իրականացման արդյունքների մասին (սեղմագիր մամուլի համար)
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՆՔ՝ 2017 թվականի գերակա խնդիրների և միջոցառումների ծրագրի իրականացման արդյունքների մասին (սեղմագիր)
Բեռնել
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից 2017 թվականի ընթացքում բացի ՀՀ կառավարության գործունեությունն ապահովող 5 միջոցառումներից և 7 գերակա խնդիրներից իրականացված այլ հիմնական աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՆՔ՝ 2017 թվականի գերակա խնդիրների և միջոցառումների ծրագրի իրականացման արդյունքների մասին
Բեռնել
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի թիվ 17/Ա-1 և 229/Ա-1 հրամանների համաձայն 2017 թվականին իրականացված ծրագրերի վերաբերյալ
Բեռնել